O firme

Vitajte na stránke spoločnosti ŽILMONT, s.r.o.

Naša rodinná firma úspešne pôsobí na trhu od roku 1990. Faktormi, ktoré ovplyvnili predmet činnosti a v nemalej miere zapríčinili aj zrod firmy, bola dlhoročná textilná výroba v regióne. Preto už pri svojom založení sa firma mohla oprieť o skúsených odborníkov z textilnej výroby, konzultantov z oblasti úpravy syntetických a prírodných vlákien ako aj o vysokokvalifikovanú pracovnú silu, ktorá tvorí pevný základ firmy.

Predmetom činnosti firmy je výroba prepletaných lán, pomocných šnúr, šnúr pre priemyselné použitie, pruženiek, šnúrok do topánok, ako aj výroba popruhov. Hmatateľným dôkazom technologickej vyspelosti firmy je nová generácia horolezeckých a pracovných lán, ktorá je uvedená na trh pod novou obchodnou značkou Gilmonte, ktorej výhradným vlastníkom je firma ŽILMONT. Súčasťou portfólia firmy je aj konfekčná výroba upínacích a viazacích prostriedkov, iných výrobkov na základe požiadaviek zákazníka.

Od samých začiatkov firma presadzuje proexportnú politiku, ktorej prameňmi sú najmodernejšie výrobné technológie, zavedenie manažmentu kvality ISO 9001/2016, certifikovanie výrobkov podľa európskych štandardov, ale predovšetkým kvalifikovaný personál, ktorý spája svoju budúcnosť s kvalitou výrobkov a je ochotný stále sa vzdelávať a zdokonaľovať svoje poznatky a zručnosti.

Vzhľadom na náročné požiadavky a výzvy trhu nepovažujeme dosiahnutú úroveň za ukončenú a hľadáme nové riešenia. Sme si vedomí toho, že budúcnosť našej firmy je v zabezpečení pevného vzťahu so zákazníkom a rýchlom reagovaní na všetky jeho požiadavky a predstavy. Našim firemným mottom je pružnosť, maximálne uspokojenie a udržanie priazne zákazníka a preto  s ním neustále komunikujeme. Investujeme do vývoja a technológii tak, aby výsledkom bolo dokonalé spracovanie predložených návrhov v podobe hotovej výroby. Dôkazom toho je rastúci záujem a spokojnosť čoraz väčšieho počtu zákazníkov, čo nás veľmi teší.