ilustračný obrázok eshop

Poďakovanie

Dňa 20.10.2010 sa v Gill Aréne spoločnosti ŽILMONT uskutočnilo stretnutie s horolezcom Petrom Hámorom.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým zúčastneným za vytvorenie príjemnej atmosféry a hlavne Petrovi Hámorovi za to, že sa s nami podelil o zaujímavé horolezecké skúsenosti a zážitky z hôr.

Tešíme sa na ďalšie stretnutia, na ktorých Vás radi uvidíme.

Váš Gilmonte team


Novinky

Nemecká armáda aj Japonci používajú naše produkty

Článok...
viac

Projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ

Zvýšenie energetickej efektívnosti firmy Výzva na predkladanie ponúk Vysvetlenie k ...
viac

Archív noviniek